ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Новини от RSI 2016

 


Завърши XXXIII издание на Research Science Institute (RSI) - 6-седмична международна лятна изследователска школа за гимназисти, която се провежда в MIT и се организира от Center of Excellence in Education (CEE) съвместно с MIT.
Българските участници Дона-Мария Иванова и Димитър Карев, избрани по линия на УчИМИ, представиха достойно българската школа за работа с млади таланти по математика и информатика.
Дона-Мария работи под ръководството на Zhenkun Li, докторант към Факултета по математика, MIT. Писмената й презентация бе на тема On the distortion of Embedding of Binary Trees in Low-Dimensional Euclidean Spaces. Оценката на специалисти от MIT e, че след незначителни стилистични промени тази разработка може да се публикува в реномирано математическо списание.
Проектът на Димитър бе на тема Cyber Threat Hunting through the use of an Isolation Forest с научен ръководител Chris McCubbin от софтуерната компания SQRRL.
Писменото представяне на проекта бе оценено изключително високо и Димитър Карев се нареди в представителната (ненаредена) петорка на RSI’16, като автор на най-добрия реферат в областта информатика.

Още едно радостно явление за връзката между поколенията млади математици и информатици е появата на Станислав Атанасов (RSI’11), който на път за конференцията MathFest на Математическата асоциация на Америка (MAA) в Охайо отскочи в MIT и хвърли експертен поглед на проектите им.
С радост разбрах преди минути, че е получил награда на MathFest за Outstanding presentation (изключително добро представяне) на доклада си Combinatorial Brill_Noether Theory.
Да поздравим колегите от ИМИ, които работят по линия на УчИМИ, за професионализма и всеотдайността им към учениците с изследователски потенциал в математиката и информатиката!

Благодарности на учредителите на УчИМИ - Фондация Еврика, СМБ, Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”,  ИМИ-БАН, както и на Американска фондация за България за дългогодишната подкрепа. Специални благодарности дължим и на Фондация „Америка за България”, която направи възможно участието на наши ученици в RSI през последните няколко поредни години.

 

Архив на новините