ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

От 19 до 22 ноември в хотел „Балкан”, с. Чифлика, община Троян, ще се проведе Националният семинар по Теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков” за 2015 г. От 2014 година насам семинарът носи името на акад. Стефан Додунеков, който е директор на ИМИ от 1999 до 2012 година и председател на Съюза на математиците в България от 2001 до 2012 г.

Научната програма на семинара ще се проведе на 20 и 21 ноември и включва доклади, представяния на дисертации и дискусии. Семинарът е и годишна отчетна сесия на секция Математически основи на информатиката към ИМИ-БАН.
За да заявите участие в научната програма, моля изпратете заглавие и кратък абстракт (до 10 реда) на проф. Петър Бойваленков на адрес peter@math.bas.bg до 14.11.2015 г.
Националният семинар по Теория на кодирането е основан през 80-те години от акад. Стефан Додунеков и оттогава се провежда ежегодно в края на годината.

Сред научната общност са известни изследванията на акад. Стефан Додунеков върху теория на кодирането, които покриват широк спектър от проблеми - от фундаментални задачи, със значение за абстрактната алгебра и крайните геометрии, до чисто приложни в областта на защитата на данни. Сред най-значимите му приноси в края на 70-те и началото на 80-те години могат да се откроят решаването на основната задача на теория на кодирането за двоични кодове в размерност 7 и 8, резултат постигнат в ожесточена конкуренция с известни математици като Рей Хил, Хенк ван Тилборг, Тор Хелесет, Нобору Хамада и др.


През 90-те години на 20. век, заедно със свои ученици, той въвежда и изследва т. нар. „кодове с максимално достижимо разстояние“ (почти-МДР кодове). Тези работи събуждат огромен интерес в световен мащаб и са многократно цитирани. Съществен принос с фундаментален характер представляват изследванията на акад. Додунеков върху самодуални кодове, както и върху сферични кодове и дизайни. Тези изследвания утвърждават акад. Додунеков като един от водещите учени по теория на кодирането в света.

Архив на новините