ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Директорът на Института по математика и информатика чл.-кор. Юлиан Ревалски и Директорът на Националния институт по метеорология и хидрология доц. д-р Георги Корчев подписаха на 1 ноември 2013 година Споразумение за сътрудничество.

 

Двете страни, водени от взаимен интерес, споделят желание за разширяване и обогатяване на опита си в областта на научните и научно-приложни изследвания, обучението, както и за съвместно участие в национални и международни проекти.

Областите от взаимен интерес за двата института са: бази данни, цифрови библиотеки, софтуерни продукти за работа с бази данни; горски пожари; видеонаблюдение; визуализация от технологичните схеми с оглед представянето на продукти за широката публика; развитие на моделите за прогноза на времето и на климатичните модели; участие в съвместни проекти на двата института.

На подписването на Споразумението за сътрудничество присъства Председателят на БАН - акад. Стефан Воденичаров.

Архив на новините