ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 27 февруари тази година, Институтът по математика и информатика при БАН и Vanderbilt University, Center for Constructive Approximation, Нашвил, Тенеси, САЩ, подписаха договор за сътрудничество.

В основата на подписаното споразумение стои осъзнаването на важността от сътрудничеството за приноса на образователните и научноизследователските институции към обществото – и двете страни споделят желанието да развиват бъдещи възможности за обогатяването на образованието и научните изследвания.

Учени от различни дисциплини ще бъдат окуражавани да развиват контакти и да предлагат общи проекти, които може да включват летни курсове, ръководство на проекти, както и съвместна работа на учените и студентите.

Договорът за сътрудничество беше подписан от директора на Института, чл.-кор. Юлиан Ревалски и проф. Едуард Саф за срок от пет години.

Архив на новините