ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Седмица на олимпийската математика в ИМИ

 

Днес, 6 януари 2016 год., в Института по математика и информатика се открива Седмицата на олимпийската математика.

За втора поредна година ИМИ организира и провежда Седмица на олимпийската математика (СОМ). Инициативата се осъществява със съдействието на фондация „Георги Чиликов“ и Американска Фондация за България, и има за цел да открива и развива математическия талант на ученици от 9. до 12. клас.

Прочети още...

Наградата по математика „Роуз и Ървинг Саф” е учредена от проф. Едуард Саф от Университета Вандербилт в Тенеси, САЩ, чуждестранен член на БАН, в памет на неговите родители.

Тя се присъжда всяка година на студент по математика за отличен успех и високи постижения в областта на математиката. 

Мартин Рачев има отличен успех, задълбочени знания и умения по изучаваните учебни дисциплини в специалността „Приложна математика“. 

Прочети още...

На 21 и 22 декември 2015 г. в Института по математика и информатика на БАН, ул. "Акад. Г. Бончев" бл.8, ще се проведе десетата годишната конференция на българската секция на SIAM (BGSIAM'15).

SIAM е най-голямата професионална организация в областта на индустриалната и приложна математика.

Прочети още...

Хумболтовият съюз в България, обединяващ стипендианти на германската фондация Александър фон Хумболт в България, ще проведе международна научна конференция на тема “Българо-германското научно сътрудничество: минало, настояще и бъдеще”. Конференцията се организира с финансовата подкрепа на Фондацията и със съдействието на Посолството на ФР Германия в София.
Целта на конференцията е да се подчертае важната роля на българо-германското сътрудничество в областта на научните изследвания в исторически, съвременен и бъдещ план, както и приноса им към изграждането на устойчива национална политика за стимулиране на научните изследвания в България като основа за развитието и напредъка на страната. Програмата на конференцията ще включва доклади за успешни примери на българо-германското научно сътрудничество в различни области на науката. В сесията, организирана от Посолството на ФР Германия, ще се засегнат важни аспекти на управлението на научните изследвания. Предвидени са и дискусии по темата с участие на колеги-хумболтианци от съседни балкански страни.
Конференцията ще се проведе в София в периода 26 – 28 ноември 2015 г. Повече информация за събитието може да бъде намерена на сайта на Хумболтовия съюз в България: http://humboldtunion-bulgaria.org/

Архив на новините