ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Мобилностите могат да имат за цел посещаване на курсове (кандидатите са с предимство), работа над дисертация, ползване на чуждестранни библиотеки и архиви. Еразъм студентите са освободени от плащането на академични такси в приемащия университет. Продължителността на мобилностите е от 3 до 6 месеца.

Периодът на осъществяване е между ноември 2017 и юли 2018 год. Основават се на предварително сключен договор на БАН с университет в чужбина.

Списък на университетите, с които БАН имат сключени договори по области на познание, можете да намерите на сайта на Академията, рубрика Еразъм.

Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2017 г.

Архив на новините