ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности на:

  • учени с цел изнасяне на лекции (8 часа за седмица);
  • служители и учени с цел обучение (служителите имат предимство).

Мобилностите се основават на предварително сключени Еразъм договори с ВУЗ в чужбина. Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите на учени и служители са от 2 до 5 последователни дни без да се броят дните за път.

Периодът за осъществяване е от октомври 2017 до септември 2018 г.

Списък на договорите, размер на грантовете, необходими документи (да се използват бланките за 2017-2018 г.) и указания за попълването им има на сайта на БАН, рубрика Еразъм.

Крайният срок за подаване на предложенията е четвъртък, 21 септември 2017 г. 

Архив на новините