ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Германската служба за академичен обмен (DAAD), съвместно с Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.

Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD, на Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий", на Посолството на Федерална република Германия, както и на фейсбук страницата на Посолството.

Архив на новините