ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Интервюто за определяне на българските участници в лятната научно-изследователска школа за ученици Research Science Institute (RSI) се проведе на 04.02.2014 г. Представяме ви репортаж от събитието от Анна Самева, Борка Паракозова и доц. Евгения Сендова, председател на журито.

Архив на новините