ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Работно посещение на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев в Института по математика и информатика при БАН

Днес, 10.02.2014 г. президентът Росен Плевнелиев посети Института по математика и информатика при Българската академия на науките.

Учените запознаха държавния глава с основните постижения на Института в областта на математиката, информатиката и техните приложения, както и с интеграцията му в европейското и световно изследователско пространство.

 На вниманието на президента бяха представени проекти, разработвани от екипите на Института, в областта на информационната сигурност и системи за овладяване на бедствия и аварии, както и с инициативи за задълбочаване на преките връзки между института и бизнеса, към които той прояви силен интерес и обеща подкрепа. В частност, той пое ангажимент да инициира срещи между представители на БАН и бизнеса.

Президентът бе впечатлен от изложбата на цифровизирани обекти от архитектурното наследство на Колю Фичето “Разрушение и съзидание“. Проектът е реализиран като част от кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 г. По отношение на проектите в сферата на цифровизацията на научно и културно наследство, които бяха предложени на вниманието му, президентът предложи да съдейства за представянето на този вид дейност на годишната среща на Националното сдружение на общините.

Специално внимание беше обърнато на ангажираността на ИМИ с подготовката на бъдещите поколения математици и информатици, с цел осигуряването на висококвалифицирани кадри за нуждите на висшите училища, изследователските организации и бизнеса. Според държавния глава проблемите на образователната система са изключително актуални. Той би могъл да съдейства за задълбочаването на връзките между бизнеса и Института с цел да се подпомогне финансово подготовката на бъдещите специалисти по математика и информатика.

Проектът „Динамична мрежа за наблюдение на състоянието на пътя“ на ученика Христо Стайков, лауреат на Ученическия Институт по математика и информатика, силно заинтригува г-н Плевнелиев. Според него подобни приложни разработки заслужават да бъдат представени за реализиране на съответните държавни организации.

Президентът с радост пое ангажимент да открие международната конференция „Математически дни в София“, която ще се проведе тази година от 7 до 10 юли. Основна амбиция на конференцията е да събере на едно място българските математици и информатици, работещи по целия свят. По този начин събитието ще обогати взаимоотношенията между работещите в България математици и българската математическа диаспора.

 Представяне на Института по математика и информатика към БАН от неговия директор чл.-кор. дмн Юлиан Ревалски.

 

Архив на новините