ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Интервюто за определяне на българските участници в лятната научно-изследователска школа за ученици Research Science Institute (RSI) се проведе на 05.02.2015 г. Представяме ви обширен репортаж от събитието от Евгения Сендова.

На 14 февруари 2015 г. в ИМИ се проведе третото издание на конференцията Динамична математика в образованието, чиято цел е да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес.

Вижте вдъхновения фото-репортаж за събитието от Жени Сендова.

Петнадесетата Ученическа конференция на Ученическия институт по математика и информатика се проведе от 16-и до 18-и януари 2015 г. в Пловдив.

Вижте фоторепортажа от мястото на събитието Млади сили в Клуба на науката и техниката в Пловдив: XV ученическа конференция на УчИМИ от Жени Сендова и Борка Паракозова.

 

 

От 2 до 7 януари 2015 г. Институтът по математика и информатика (ИМИ) към БАН е домакин на Международния майсторски клас „Черноризец Храбър”. В него участват ученици с повишен интерес към математиката и учители от Казахстан с ръководител Тилдаш Битуова, член-кореспондент на Казахската академия на науките.

Прочети още...

Архив на новините