ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

От 18-ти до 22-ри септември 2017 г. в София ще се проведе 132nd European Study Group with Industry (ESGI'132), организирана от

За подробности вижте сайта на ESGI'132:

http://esgi132.fmi.uni-sofia.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save

Архив на новините