Служителите на секция "Математическа лингвистика" са автори на повече от 700 публикации в международни и национални списания и сборници на научни конференции, книги, учебници и учебни помагала.

Пълен списък на публикациите е достъпен чрез системата СОНИКС.