Докторанти към секцията:

Микела Трамонти, 2017 - 2020, Научни консултанти: Десислава Панева-Маринова, Евгения Сендова

Поликсени Арапи, 2015 - 2018, Научни консултанти: Радослав Павлов, Радослав Йошинов

Станислава Славова Петкова, 2014 - 2018, Ръководители: Радослав Павлов, Десислава Панева-Маринова

Мария Димова, 2014 - 2018, Ръководители: Радослав Павлов, Десислава Панева-Маринова

Владимир Сапунджиев, 2014 - 2018, Ръководители: Радослав Павлов, Десислава Панева-Маринова

Стефка Ковачева, 2013 - 2017, Ръководител: Людмила Димитрова

Детелин Лучев, 2012 - 2016, Ръководител: Радослав Павлов

Ралица Дуцова, 2011 - 2015, Ръководител: Людмила Димитрова

Цветан Павлов, 2012 - 2015, Ръководители: Иван Держански, Йордан Табов

Веселин Стамов, 2014 - 2018, Ръководители: Иван Держански, Сава Грозев

 

Успешно защитили докторски тези:

Максим Гойнов, 2016, Ръководител: Радослав Павлов

Владимир Георгиев, 2015, Ръководител: Радослав Павлов

Анелия Кръндева, 2013, Ръководител: Радослав Павлов

Лилия Павлова, 2013, Ръководители: Евгения Сендова, Майа Богданова

Янислав Желев, 2012, Ръководител: Радослав Павлов

Радослав Йошинов, 2012, Ръководител: Радослав Павлов

Минко Марков, 2010, Ръководител: Радослав Павлов

Десислава Панева-Маринова, 2008, Ръководител: Радослав Павлов

Кирил Симов, 2006, Ръководител: Радослав Павлов

Мария Монова-Желева, 2005, Ръководител: Радослав Павлов

Красимира Швертнер, 2002, Ръководител: Радослав Павлов

Владимир Йоцов, 1990, Ръководители: Славян Радев, Васил Сгурев


Магистърски програми :

1) Цифровизация и цифрови библиотеки, ИМИ-БАН и Университет по библиотекознание и информационни технологии (от 2010)

2) Мултимедийни и езикови технологии, ИМИ-БАН и Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий” (2004 - 2007)

Лектори:

Радослав Павлов - Математически основи на информатиката, Основи на компютърната лингвистика; Интерактивни системи и среди за електронно обучение, Технологии основани на знания, Алгоритми, Хипертекст, хипермедия и мултимедия

Людмила Димитрова - Дискретна математика и въведение в математическата логика, Логика, език, информация, Компютърни системи и архитектури, Бази от данни, Копщютърна лексикография, Програмиране в Интернет и професионални комуникации

Иван Держански - Компютърна морфология, Методи и алгоритми за езикови технологии

Десислава Панева-Маринова - Технологии, основани на знания, Хипертекст, хипермедия и мултимедия, Интерактивни системи и среди за електронно обучение

Любомил Драганов - 2D графика и анимация; 3D графика и анимация

Магистърски тези, защитени по програмата:

Румяна Панова, Магистър по информатика, 2009, Thesis: Lexical and Relational Databases of a Bulgarian-Polish Online Dictionary, Ръководител: Людмила Димитрова

Роса Иванова, Магистър по информатика, 2009, Thesis: E-learning Course on Mathematics for 6th Grade Students Temporarily Unable to Attend School, Ръководител: Десислава Панева-Маринова

Ралица Дуцова, Магистър по информатика, 2009, Thesis: Web-based Application for Presentation of a Bulgarian-Polish Dictionary, Ръководител: Людмила Димитрова

Детелина Данова, Магистър по информатика, 2007, Thesis: Web-based Application for Presentation of Educational Programs, Ръководител: Людмила Димитрова

Детелин Лучев, Магистър по информатика, 2007, Thesis: Semantic Description of Significant Areas of the Bulgarian Folklore Heritage through Knowledge Technologies, Ръководител: Радослав Павлов

Васил Бадев, Магистър по информатика, 2007, Thesis: Architecture and Development of Digital Library for Complex Multimedia Objects of the Bulgarian Folklore Heritage, Ръководител: Радослав Павлов

Владимир Георгиев, Магистър по информатика, 2006, Thesis: Digital Libraries with Multimedia Content, Ръководител: Радослав Павлов

Станислава Славова-Петкова, Магистър по информатика, 2004, Thesis: Interactive Environments for Learning on e-Commerce, Ръководител: Радослав Павлов

Десислава Панева-Маринова, Магистър по информатика, 2004, Thesis: Interactive Course on Web-Design for Distance on-the-job Training, Ръководител: Радослав Павлов


Други защитени Магистърски тези:

Tomasz Pstrągowski, Магистър по информатика, 2011, Self-organization of operation systems, Ръководител: Славян Радев

Rafał Zera, Магистър по информатика, 2011, 3D animation, Ръководител: Славян Радев

Robert Masłowski, Магистър по информатика, 2010, Modification of Internet data, Ръководител: Славян Радев

Krzysztof Koncewicz, Магистър по информатика, 2009, System analisys of Bank, Ръководител: Славян Радев

Michał Cudowski, Магистър по информатика, 2009, Metods for grafical projects, Ръководител: Славян Радев

Monika Szatyłowicz, Магистър по информатика, 2009, Systems with positive and negative backtracking, Ръководител: Славян Радев

Daniel Juchnicki, Tomasz Polecki, Магистър по информатика,2008, „Software testing” Project, data base, administration, Ръководител: Славян Радев

Adam Uchan, Магистър по информатика, 2008, GIS search system, Ръководител: Славян Радев

Sebastian Krupa, Магистър по информатика, 2008, AJAX – Asynchronic data mining, Ръководител: Славян Радев

Evelina Bozhankova, Магистър по информатика, 1992, Thesis: Experimental Software System for Computer Simulation of Turing Machine, Ръководител: Людмила Димитрова

Mariela Todorova, Магистър по информатика, 1990, Thesis: Experimental Interactive System for Computer Simulation of Push-Down Automata and Context-Free Grammars, Ръководител: Людмила Димитрова

Valentina Patova, Магистър по информатика, 1990, Thesis: Experimental Interactive Software System Modelling Context-free Grammars, Ръководител: Людмила Димитрова

Maya Encheva, Магистър по информатика, 1990, Thesis: Experimental Interactive System for Computer Simulation of Finite Automata and Right-linear Grammars, Ръководител: Людмила Димитрова

Neviana Isusova, Магистър по информатика, 1985, Thesis: Software System for Automatic Retrieval of Linguistic Information, Ръководител: Людмила Димитрова

Borislav Ivanov, Магистър по информатика, 1982, Thesis: Automatic Retrieval of Linguistics Information from Linear Context in Bulgarian, Ръководител: Людмила Димитрова

Irina Nenova, Магистър по информатика, 1981, Thesis: Automatic Segmentation of the Bulgarian Wordforms, Ръководител: Людмила Димитрова

Rumen Radev, Магистър по информатика, Ръководител: Радослав Павлов

Philip Philev, Магистър по информатика, Ръководител: Радослав Павлов

Teodoska Ivanova, Магистър по информатика, Ръководител: Радослав Павлов

Mariela Ivanova, Магистър по информатика, Ръководител: Радослав Павлов


Университетски курсове

Радослав Павлов

1) Дискретна математика, Университет по библиотекознание и информационни технологии

2) Дискретни структури, Университет по библиотекознание и информационни технологии

3) Теоретични основи на информатиката, Университет по библиотекознание и информационни технологии

4) Управление на европейски проекти, Нов български университет и ИМИ-БАН

Славян Радев

1) Математическа логика, Европейски политехнически университет

2) Дискретна математика, Европейски политехнически университет

3) Дискретна математика, Siedlce, PL

Константин Рангочев

1) Средновековие и съвременност, Софийски университет

2) Средновековно културно пространство, Софийски университет

3) Foundations of Local History Studies, Софийски университет

4) Практическа етнология и фолклористика, Софийски университет

Иван Держански

Introduction to Computational Linguistics, Софийски университет

Десислава Панева-Маринова

Маркъп езици за семантичен уеб (упражнения), Софийски университет

Improving the quality of distance education in University of Chemical Technology and Metallurgy by the introduction of multimedia teaching tools

 

Детелин Лучев

Improving the quality of distance education in University of Chemical Technology and Metallurgy by the introduction of multimedia teaching tools