Информацията за експертната дейност на секцията се публикува публично и се актуализира периодично в системата СОНИКС.