ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Библиотека на ИМИ

Музей

Категория: 2015

Изберете всички файлове:
Файла:
Годишен отчет на ИМИ за 2015 г. Създаден
Размер
12-02-2016
650 KB

Списък с действащи проекти на ИМИ през 2015 г. Създаден
Размер
14-05-2016
342.37 KB

Списък с публикации на служители на ИМИ през 2015 г. Създаден
Размер
12-02-2016
411.89 KB

Списък с цитирания на служители на ИМИ през 2015 г. Създаден
Размер
12-02-2016
1.95 MB

Финансов отчет за 2015 г. Създаден
Размер
26-05-2016
6 MB