Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Сотирова, Калина
асистент
+359 2 979 3829
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
 
Научни интереси:
Образователни компютърни игри (Playbour, Digital Storytelling, Play Ethic), цифровизация на културно и историческо наследство, онтологично представяне на знания, WEB 2.0, WEB 3.0, компютърна графика и обработка на изображения.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Ескенази, Аврам
професор емеритус, д-р
+359 2 979 2873
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361
 
Научни интереси:
Качество на софтуера, гъвкави методологии, обучение по информатика.
Илиев, Антон
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Илиев, Антон
професор, д-р
+359 32 261 759
 
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
 
Научни интереси:
Информационни системи, информационно моделиране, разпределени приложения, числени методи.
Калоянова, Калинка
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Калоянова, Калинка
професор, д-р
+359 2 979 2887
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
 
 
Научни интереси:
Бази от данни, Информационни системи, ИТ услуги.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Манева, Нели
професор, д-р
+359 2 979 2875
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
 
Научни интереси:
Софтуерни технологии, Осигуряване на качеството, Сравнителен анализ, Модели в софтуерното производство, Управление на проекти.
Резултати 1 - 6 от 22