Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Нишева, Мария
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Нишева, Мария
професор, д-р
+359 2 979 3829
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
 
 
Научни интереси:
Функционално програмиране; Системи за компютърна алгебра; Системи, основани на знания; Извличане на информация; Семантични технологии.
Димов, Александър
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Димов, Александър
доцент, д-р
+359 2 979 2887
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
 
 
Научни интереси:
Софтуерни архитектури, автономни софтуерни системи, качествени изисквания към софтуера.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Иванова, Красимира
доцент, д-р
+359 2 979 3814
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Научни интереси:
Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, човеко-машинно взаимодействие в приложни области като цифровизация на културното наследство, анализ на икономически процеси, управление на риска от бедствия и аварии, образование.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Радев, Румен
доцент, д-р
+359 2 979 2864
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 180
 
Научни интереси:
Бази данни; Миграция на софтуер; Потребителски интерфейси; Оценка на качеството на софтуер.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Банчев, Бойко
доцент, д-р
+ 359 2 979 2871
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
 
Научни интереси:
Езици за програмиране, методология на програмирането, геометрични пресмятания и алгоритми, обучение по програмиране.
Ангелова, Весела
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Ангелова, Весела
асистент, д-р, научен секретар на секция СофТИС
+359 2 979 3821
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273
 
Научни интереси:
Тестов подход за оценка на софтуерни продукти, анализ на компресиращи и криптиращи алгоритми.
Резултати 7 - 12 от 22