Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Врагов, Георги
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Врагов, Георги
асистент
+359 32 625008
 
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
 
Научни интереси:
Уеб базирани бази данни, уеб-базирани услуги, приложения с PHP/MySQL, цифрови библиотеки, технологии и социални проблеми.
Илиев, Александър
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Илиев, Александър
асистент, д-р
+359 2 979 3843
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
 
Научни интереси:
Цифрова обработка и анализ на аудио сигнали; Машинно обучение; Кодиране на данни в цифров звук или говор; Акустика; Психоакустика; Архитектурна акустика и анализ
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Митов, Илия
асистент, д-р
+359 2 979 3814
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Научни интереси:
Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, ERP-системи, софтуерен и уеб дизайн, прилагани при анализ и управление на икономически и природни процеси.
Симеонов, Георги
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Симеонов, Георги
асистент
+359 2 979 3818
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
 
Научни интереси:
Дискретна математика, eзици за програмиране, паралелни и разпределени изчисления, изчислителни облаци, извличане и агрегиране на информация.
 
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Шишков, Борис
асистент, д-р
+359 2 979 3843
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
 
Научни интереси:
Адаптивни информационни системи, IT архитектури, Моделиране на бизнес системи, Интернет приложения за наблюдение и контролиране на трафик, услуги и технологии за електронно здравеопазване, екологични IT решения, електронно и Интернет гласуване
 
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Брънзов, Тодор
докторант
+ 359 2 979 2879
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270
 
Научни интереси:
Софтуерни системи за вземане на решения; Системи за вземане на решения в управлението на риска от бедствия и аварии; Колаборативни софтуерни системи; Управление на процеси; Виртуални общности.
Резултати 13 - 18 от 22