Секция "Математически основи на информатиката"

Секция "Математически основи на информатиката"
Буюклиев, Илия
професор, дмн
+359 62 623952
 
ул. Никола Габровски 78, п.к.323
Велико Търново 5000
Биография: http://...
Научни интереси:
Комбинаторни алгоритми и кодове - алгоритми за изоморфизъм, алгоритми за генериране и класификация, теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове, автоморфизми на кодове, алгебра, крайни полета, криптография.
Ваврек, Веселин
Секция "Математически основи на информатиката"
Ваврек, Веселин
гл.ас., д-р
+359 62 623952
 
ул. Никола Габровски 78, п.к.323
Велико Търново 5000
 
Научни интереси:
Теория на кодирането, Криптография, Теория на числата.
Секция "Математически основи на информатиката"
Железова, Стела
доц., д-р
+359 62 623952
 
ул. Никола Габровски 78, п.к.323
Велико Търново 5000
Научни интереси:
Kонструиране и изследване на комбинаторни разрешими дизайни, ортогонални резолюции, спредове и паралелизми на проективни пространства.
 
Секция "Математически основи на информатиката"
Костадинов, Христо
доцент, д-р, секретар на секцията
+359 2 979 2832
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 357
 
Научни интереси:
Теория на кодирането и приложението й в кодова модулация, водни знаци и флаш-памети.
 
Секция "Математически основи на информатиката"
Манев, Николай
проф., д-р
+359 2 979 2821
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 554
 
Научни интереси:
Теория на кодирането, компютърна алгебра, високо производителни изчисления.
Пиперков, Паскал
Секция "Математически основи на информатиката"
Пиперков, Паскал
математик
+359 62 623952
 
ул. Никола Габровски 78, п.к.323
Велико Търново 5000
 
Научни интереси:
модална логика, математически анализ на функции на една реална променлива, линейни кодове, дискретен хармоничен анализ, алгебрични структури, образование по математика, теология, културен туризъм.
Резултати 7 - 12 от 13