Секция "Математически основи на информатиката"

Секция "Математически основи на информатиката"
Топалова, Светлана
професор, д-р
+359 62 623952
 
ул. Никола Габровски - 78, стая 3, ПК 323
Велико Търново 5000
Научни интереси:
Конструиране, изследване и класификация на комбинаторни дизайни и сродни на тях структури (разрешими дизайни, двойно-разрешими дизайни, ортогонални резолюции, кратни дизайни, адамарови матрици, шумозащитни кодове, спредове и паралелизми на проективни пространства, оптични ортогонални кодове).
Резултати 13 - 13 от 13