По повод навършването на 70 години от основаването си, Институтът по математика и информатика получи

Почетния знак на Президента на Република България г-н Румен Радев.

 

 

  

 

Поздравителни адреси бяха получени и от:

Бойко Борисов, министър-председател на Република България

Министерство на образованието и науката

Българската академия на науките

Събрание на академиците и член-кореспондентите на БАН, Отделение Инженерни науки

Геологически институт - БАН

Институт за български език - БАН

Институт по електроника - БАН

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН

Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

Институт по инженерна химия - БАН

Институт по катализ - БАН

Институт за литература - БАН

Институт по механика - БАН

Институт по минералогия и кристалография - БАН

Институт по обща и неорганична химия - БАН

Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН

Институт по роботика - БАН

Институт по физикохимия - БАН

Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Национална лаборатория по компютърна вирусология - БАН

Съюз на математиците в България

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Нов български университет

Национален военен университет "Васил Левски"

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по математика и информатика, СУ

Физически факултет, СУ

Технически университет, Габрово

Технически университет, София

Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

125 СУ "Боян Пенев"

Академична общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ)

Фондация "Еврика"

Мусала Софт

Национално издателство "АзБуки"

Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов"

Съюз на математиците в България, Секция Свищов 

 

Благодарим на всички институции, колеги, партньори и съмишленици,
които ни поздравиха на нашия празник!