ISCPS 2018
Дати:
25 - 30 юни 2018
Място:
Поморие, България

Контакти:

Институт по математика и информатика,
Българска академия на науките
ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8, 1113 София
Тел.(+359 2) 979 38 55
E-mail: statlab@math.bas.bg

Важни дати:
  15 април - Регистрация и изпращане на абстракт или кратко съобщение 
  25 април - Уведомление за приемане на абстракт или кратко съобщение
  15 юни - Окончателна регистрация
  25 юни - Регистрация на място

Сайт на конференцията:
18-а Международна лятна конференция по вероятности и статистика (ISCPS'18)
25 - 30 юни 2018 г., Поморие, България


Организаторите на конференцията отправят към своите колеги покана за участие в 18-ата Международна конференция по вероятности и статистика, която ще се проведе в Поморие, България, от 25 до 30 юни 2018 г.
 
Съорганизатори на събитието са:
  • Българско статистическо дружество
  • Институт по математика и информатика на Българската академия на науките
  • Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Конференцията ще се проведе съвместно със Семинар по статистически анализ на данни и Уъркшоп по разклоняващи се процеси и приложения.

Допълнителна информация: http://www.math.bas.bg/~statlab/ISCPS2018/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save