ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Секция "Алгебра и логика"
Филев, Веселин
асистент, д-р
+359-2-979-3838
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок № 8, стая 405
 
 
Научни интереси:
теория на струните, AdS/CFT съответствие, решетъчни теории, Монте Карло симулации, финансова математика

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Фархи, Елза
гл.ас., д-р
+359 2 979 3845
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 406
 
Научни интереси:
Многозначни функции и тяхната апроксимация, диференциални включвания, негладък анализ и оптимизация.
Резултати 1 - 2 от 2