ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Тарули, Мирко
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Тарули, Мирко
асистент, д-р
+3592 979 3873
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 472
 
Научни интереси:
Уравнения на математическата физика, нелинейни частни диференциални уравнения, теория на разсейването.
 
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Тинчев, Васил
асистент, д-р
+3592 979 3873
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 472
 
 
 
Топалов, Петър
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Топалов, Петър
доцент, д-р
+3592 979 2842
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 514
 
Научни интереси:
Хамилтонови частни и обикновени ДУ, динамични системи, Риманова и симплектична геометрия.
Резултати 1 - 3 от 3