ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Радев, Румен
доцент, д-р
+359 2 979 2864
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 180
 
 
Научни интереси:
Бази данни; Миграция на софтуер; Потребителски интерфейси; Оценка на качеството на софтуер.
Резултати 1 - 1 от 1