ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Секция "Анализ, геометрия и топология"
Райков, Георги
професор, дмн
+3592 979 2840
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 522
Публикации: http://www.mat.uc.cl/~graikov/
 
Научни интереси:
Асимптотичен анализ на собствени стойности и резонанси на квантови хамилтониани, Теория на функцията на спектрално отместване за оператори на Шрьодингер, Паули и Дирак, Спектрална теория на частни диференциални оператори със случайни коефициенти, Спектрални методи на идеалната магнитохидродинамика.
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Рангачев, Антони
математик
+3592 979 3800
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
 
 
Научни интереси:
Алгебрична геометрия и комутативна алгебра и връзките им с теория на деформациите и теория на особеностите.
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Русев, Петър
професор, дмн, почетен член на ИМИ
+3592 979 3803
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 311
 
 
 
Резултати 1 - 3 от 3