ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Образование по математика и информатика"

Лазаров, Борислав
Секция "Образование по математика и информатика"
Лазаров, Борислав
професор, д-р
+359 2 979 2838
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 559
Публикации: http://...
Научни интереси:
Дидактически модели, дидактически технологии, индивидуални образователни траектории, обучение на изявени ученици, контекстно обучение, изграждане на компетенции, интегрирано обучение, сократов стил.

Резултати 1 - 1 от 1