ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Математически основи на информатиката"

 
Секция "Математически основи на информатиката"
Колев, Емил
доцент, дмн, ръководител на секцията
+359 2 979 2893
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 565
 
 
Научни интереси:
Теория на кодирането, задачи за търсене, задачи за покрития.

 
Секция "Математически основи на информатиката"
Костадинов, Христо
доцент, д-р, секретар на секцията
+359 2 979 2832
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 357
 
 
Научни интереси:
Теория на кодирането и приложението й в кодова модулация, водни знаци и флаш-памети.

Резултати 1 - 2 от 2