ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Калоянова, Калинка
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Калоянова, Калинка
професор, д-р
+359 2 979 2887
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
 
 
 
Научни интереси:
Бази от данни, Информационни системи, ИТ услуги.
Резултати 1 - 1 от 1