ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Математическа лингвистика"

Котузов, Николай
Секция "Математическа лингвистика"
Котузов, Николай
математик
 
ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8 1113 София, България
 
 
Научни интереси:
Компютърна лингвистика, машинен превод, изкуствен интелект, процесиране на естествен език, извличане на знания и данни.
Резултати 1 - 1 от 1