ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове

Илиев, Атанас
Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове
Илиев, Атанас
професор, асоцииран член
+82 880 4445
Сеулски национален университет, Корея
 
 
Научни интереси:
Алгебрическа геометрия
Резултати 1 - 1 от 1