ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Димов, Александър
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Димов, Александър
доцент, д-р
+359 2 979 2887
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
 
 
 
Научни интереси:
Софтуерни архитектури, автономни софтуерни системи, качествени изисквания към софтуера.
Резултати 1 - 1 от 1