ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Секция "Алгебра и логика"
Далаков, Петър
асистент, д-р
+3592 979 2824
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 562
 
 
Научни интереси:
Комплексна алгебрична геометрия, (неабелева) теория на Ходж и математична физика.
Секция "Алгебра и логика"
Добрев, Димитър
математик
+3592 979 2862
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 509
 
 
Научни интереси:
Изкуствен интелект, логическо програмиране, транслитерация и клавиатурни подредби.
Дренски, Веселин
Секция "Алгебра и логика"
Дренски, Веселин
академик, професор, дмн, директор на ИМИ
+3592 979 2820
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 566
Научни интереси:
Комбинаторна и компютърна теория на пръстените, некомутативна алгебра, алгебри с полиномни тъждества, автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, комутативна и некомутативна теория на инвариантите, представяния на групите, теория на симетричните функции, групови алгебри и теория на кодирането.
Документи за конкурс за академици
Резултати 1 - 3 от 3