ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Образование по математика и информатика"

Гачев, Георги
Секция "Образование по математика и информатика"
Гачев, Георги
ас., д-р
+3592 979 2836
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 576
 
 
Научни интереси:
Информатика, математическо моделиране, химия, комуникационно и изчислително оборудване.


Резултати 1 - 1 от 1