ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

 
Секция "Алгебра и логика"
Гатева-Иванова, Татяна
професор, д-р
+3592 979 2835
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 558
 
 
Научни интереси:
Алгебра.
Секция "Алгебра и логика"
Гелев, Димитър
доцент, д-р, секретар на секцията
+3592 979 3834
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 507
 
 
Научни интереси:
Темпорални и вероятностни логики, системи с реално време, model-checking, формални методи и теоретична информатика.
Резултати 1 - 2 от 2