ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

 
Секция "Алгебра и логика"
Гатева-Иванова, Татяна
професор, д-р
+3592 979 2835
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 558
 
 
Научни интереси:
Алгебра.
Секция "Алгебра и логика"
Гелев, Димитър
доцент, д-р, секретар на секцията
+3592 979 3834
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 507
 
 
Научни интереси:
Темпорални и вероятностни логики, системи с реално време, model-checking, формални методи и теоретична информатика.

Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове

Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове
Горанко, Валентин
професор, д-р, асоцииран член
+46 8 16 79 84
Университет на Стокхолм
 
 
Научни интереси:
Логика в информатиката, изкуствен интелект, многоагентни системи.

Секция "Анализ, геометрия и топология" - асоциирани членове

Секция "Анализ, геометрия и топология" - асоциирани членове
Ганчев, Георги
доцент, д-р, асоцииран член
+3592 979 2827
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 515
 
Научни интереси:
Диференциална геометрия на Риманови много­образия, почти Ермитови многообразия, почти контактни метрични многообразия, диференциална геометрия на риманови многообразия и Келерови многообразия с разпределение, класическа диференциална геометрия на повърхнини в тримерни евклидови и Минковски пространства, диференциална геометрия на повърхнини в четиримерни евклидови и пространства на Минковски.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

 
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Георгиев, Владимир
професор, дмн
+3592 979 2841
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 520
 
Научни интереси:
....

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика" - асоциирани членове

Герджиков, Владимир
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика" - асоциирани членове
Герджиков, Владимир
асоцииран член, професор. дфн
+359 2 979 5638
Лаборатория по солитони, кохерентност и геометрия,
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергия на БАН,
бул. "Цариградско шосе" 72,
1784 София
 
 
Научни интереси:
Теория на солитоните и техните взаимодействия.

Секция "Математическа лингвистика"

 
Секция "Математическа лингвистика"
Гойнов, Максим
математик, д-р
+359 2 979 2874
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 271
 
 
Научни интереси:
Цифрови библиотеки и услуги (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания).      

Секция "Математическо моделиране и числен анализ"

Георгиев, Иван
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Георгиев, Иван
доцент, д-р
+3592 979 3872
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 474
Научни интереси:
Числено решаване на частни диференциални уравнения, Kрайни елементи, Mногонивови методи.
Георгиева, Ирина
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Георгиева, Ирина
гл.ас., д-р
+3592 979 3867
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 458
Научни интереси:
Научните ми интереси са в областта на теория на апроксимациите и числените методи. В частност се занимавам с многомерни апроксимации, възстановяване на функции по Радонови проекции, ортогонални и хармонични полиноми, квадратурни и кубатурни формули.

Секция "Образование по математика и информатика"

Гачев, Георги
Секция "Образование по математика и информатика"
Гачев, Георги
ас., д-р
+3592 979 2836
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 576
 
 
Научни интереси:
Информатика, математическо моделиране, химия, комуникационно и изчислително оборудване.


Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

 
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Георгиев, Младен
математик
+ 359 2 979 3802
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
 
 
 
Резултати 1 - 11 от 11