ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Образование по математика и информатика"

Василева, Албена
Секция "Образование по математика и информатика"
Василева, Албена
ас., секретар
+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559
 
 
Научни интереси:
Образование по математика, изследователски подход, математически състезания, обучение на талантливи ученици, проектно-базирано обучение
Резултати 1 - 1 от 1