ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Банчев, Бойко
доцент, д-р
+ 359 2 979 2871
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
 
 
Научни интереси:
Езици за програмиране, методология на програмирането, геометрични пресмятания и алгоритми, обучение по програмиране.
 
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Брънзов, Тодор
докторант
+ 359 2 979 2879
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270
 
 
Научни интереси:
Софтуерни системи за вземане на решения; Системи за вземане на решения в управлението на риска от бедствия и аварии; Колаборативни софтуерни системи; Управление на процеси; Виртуални общности.
Резултати 1 - 2 от 2