ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

 
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Овчаров, Евгени
асистент
+359 2 979 3858
София, 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8, стая 411
 
 
Научни интереси:
Вероятностно прогнозиране, изчислителна статистика, математически анализ
Резултати 1 - 1 от 1