ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Математически основи на информатиката"

 
Секция "Математически основи на информатиката"
Манев, Николай
проф., д-р
+359 2 979 2821
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 554
 
 
Научни интереси:
Теория на кодирането, компютърна алгебра, високо производителни изчисления.

Резултати 1 - 1 от 1