ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"

 
Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Андонов, Велин
Асистент
 
1113 Содия, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8
 
 
 
Резултати 1 - 1 от 1