ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Овадиев, Анри
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Овадиев, Анри
програмист
+359 2 979 3821
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273
 
 
Научни интереси:
Релационни системи за управление на бази от данни:проектиране, архитектура, SQL, управление на транзакции, механизми за едновременно изпълнение на транзакции, еталонни тестове за сравнение на СУБД, оптимизатори.
Овчарова, Росица
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Овчарова, Росица
математик
+359 32 625008
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
 
 
Научни интереси:
Културно историческо наследство и информационни технологии, цифрови технологии за представяне на музейни каталози, описание на музейни колекции от археологически обекти, стандарти метаданни за описание на музейни колекции.

Резултати 1 - 2 от 2