ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Ескенази, Аврам
професор емеритус, д-р
+359 2 979 2873
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361
 
 
Научни интереси:
Качество на софтуера, гъвкави методологии, обучение по информатика.
Резултати 1 - 1 от 1