ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Образование по математика и информатика"

 
Секция "Образование по математика и информатика"
Кортезов, Ивайло
доцент, д-р
+359 2 979 3849
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 420
 
 
Научни интереси:
Обща топология, фумкционален анализ, кардиналнозначни инварианти.
Резултати 1 - 1 от 1