ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Секция "Анализ, геометрия и топология"
Иванов, Стефан
член-кореспондент, професор, дмн
+3592 979 3800
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
 
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Икономов, Николай
асистент, д-р
+3592 979 2855
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 327
 
 
Научни интереси:
Реализиране на алгоритми за изчисляване на апроксимации на Паде и техните обобщения, като софтуерно приложение.
Резултати 1 - 2 от 2