ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Музей

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове

Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове
Горанко, Валентин
професор, д-р, асоцииран член
+46 8 16 79 84
Университет на Стокхолм
 
 
Научни интереси:
Логика в информатиката, изкуствен интелект, многоагентни системи.
Илиев, Атанас
Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове
Илиев, Атанас
професор, асоцииран член
+82 880 4445
Сеулски национален университет, Корея
 
 
Научни интереси:
Алгебрическа геометрия
Николова-Попова, Даниела
Секция "Алгебра и логика" - асоциирани членове
Николова-Попова, Даниела
доцент, д-р, асоцииран член
+3592 979 2819
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 564
 
 
Научни интереси:
Алгебра.
Резултати 1 - 3 от 3