Научен календар

Flat View
Вижте по година
Месечен
Вижте по месец
Weekly View
Вижте по седмица
Daily View
Днес
Search
Търси

Семинар "Диференциални уравнения"

Сряда, 14. Юни 2017, 14:00
Клика : 520

 

 

СЕМИНАР ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

На 14.06.2017 г. от 14:00 ч. в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на Семинара по Диференциални Уравнения с докладчик д-р Васил Тинчев на тема:

СЕНКИ НА САМОГРАВИТИРАЩИ КОМПАКТНИ ОБЕКТИ

 

Резюме. На семинара ще бъде представен аналитичният метод за намиране контура на сянката на самогравитиращи компактни обекти с помощта на уравненията на изотропните геодезични в три случая на стационарни аксиално-симетрични метрики на пространство-времето, за които съществува т.нар. константа на Carter..


Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

 

Данни за контакт: Секция ДУМФ, ИМИ - БАН, seminar_differential_equations@math.bas.bg
Местоположение: ИМИ - БАН, зала 478