Научен календар

Flat View
Вижте по година
Месечен
Вижте по месец
Weekly View
Вижте по седмица
Daily View
Днес
Search
Търси

Семинар "Диференциални уравнения"

Сряда, 17. Май 2017, 14:00
Клика : 572

 

 

СЕМИНАР ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

На 17.05.2017 г. от 14:00 ч. в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на Семинара по Диференциални Уравнения с докладчик проф. дмн Цвятко Рангелов на тема:
:

ОЦЕНКА ОТДОЛУ ЗА ПЪРВОТО СОБСТВЕНО ЧИСЛО НА Р-ЛАПЛАСИАНА

(А. Фабрикант, Н. Кутев, Ц. Рангелов)

Резюме. Разгледана е задачата за първото собствено число на p-Лапласиана с нулеви условия на Дирихле в ограничена област Ω ∈ Rn , n ≥ 2, p > 1. Доказани са нови неравенства на Харди с двойно сингулярно ядро с помощта на които е получена аналитична оценка на първото собствено число. Направено е сравнение със съществуващите аналитични и числени оценки.


Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

 

Данни за контакт: Секция ДУМФ, ИМИ - БАН, seminar_differential_equations@math.bas.bg
Местоположение: ИМИ - БАН, зала 478