Научен календар

Flat View
Вижте по година
Месечен
Вижте по месец
Weekly View
Вижте по седмица
Daily View
Днес
Search
Търси

Семинар "Диференциални уравнения"

Сряда, 5. Април 2017, 14:00
Клика : 944

 

 

СЕМИНАР ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ 

На 19.04.2017 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на Семинара по Диференциални Уравнения с докладчик Д-р Драгомир Драгнев на тема:


СИМПЛЕКТИЧНИ КАПАЦИТЕТИ И НЯКОИ ТЕХНИ ПРИЛОЖЕНИЯ. ЧАСТ 2

 Абстракт: Както е известно според теоремата на Дарбу, симплектичните многообразия не притежават локални инварианти. Един инвариант е обема на многообразието (дори безкраен). В последните години бяха открити много симплектични инварианти наречени капацитети, които са двумерни и представляват своеобразна форма на площ. Ще бъдат представени някои симплектични капацитети и техни приложения в задачи за влагания и пертурбации на Хамилтонови системи.

 

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

 

Данни за контакт: Секция ДУМФ, ИМИ - БАН, seminar_differential_equations@math.bas.bg
Местоположение: ИМИ - БАН, зала 478